Osobní schůzka

Vyplňte, prosím, všechny potřebné údaje.

Cena služby "Osobní schůzka" činí 2.700,- Kč (bez DPH).

Pro členy Hospodářské komory České republiky je cena snížena na 2.160,- Kč (bez DPH).

Po odeslání této závazné objednávky budete kontaktováni zástupcem advokátní kanceláře Felix a spol. za účelem upřesnění data a času schůzky. Službu je pak možné zaplatit na místě hotově či platební kartou.

Trvání Osobní schůzky je 45 minut. Pokud se Klient bez omluvy v dostatečném předstihu (alespoň 4 hodin předem) nedostaví v dojednaném termínu do Advokátní kanceláře, pak se má Služba za řádně poskytnutou a Advokátní kancelář má nárok na sjednanou odměnu.