Poskytování právních služeb - poskytování právních služeb klientům dle zákona o advokacii.

Komplexní informace o zpracování, včetně podrobné informace o Vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, stejně jako o způsobu, kterým lze práva uplatnit, jsou dostupné: